Marte Meo Begeleidingscentrum, opleiding, training, coaching ontwikkelingsondersteuning, opvoedondersteuning, Kinderdagverblijven, Scholen, Bedrijfsleven BKK
 

Welkom bij Marte Meo begeleidingscentrum   Op Eigen kracht

 


Marte Meo is uit het latijn afgeleid en betekent:
op eigen kracht.‘ Behandel anderen alsof ze al zijn zoals ze bedoeld zijn en je helpt ze te worden wie ze kunnen zijn’.

Goethe
Copyright © Marte Meo Begeleidingscentrum

 


WAT IS MARTE MEO BUSINESS


Het gebruik van video beelden in training en coaching is niet ongewoon, maar niet geliefd.

Bij Marte Meo Training is dat anders. 

Wij werken niet probleem gefocust, maar oplossingsgericht, sterker nog we kijken naar wat er al is!

Zo zullen de communicatieve vaardigheden die aanwezig zijn onder ogen gebracht worden om deelnemers uit te nodigen zich verder te ontwikkelen.


Voor leidinggevenden en experts is het zeer waardevol gebleken. Want veel managers en experts beschikken over veel vakwetenschap en theorieën over leiding geven.

Alleen kunnen ze deze vaak niet bevredigend inzetten in directe contact met medewerkers of klanten.

Dus gefocust op vak gerelateerde kennis, inhoud en gebeurtenissen, reflecteren ze weinig over eigen gedrag en hoe ze overkomen op medewerkers en het werkklimaat.

 

Met Marte Meo hebben we een nieuwe methodiek.

We hebben met de trainer, diagnostiek en het overbrengen van bruikbare informatie middels beeld, een methode die tot ontwikkeling stimuleert in plaats van frustreert. 


VAN FAMILIE TOT BUSINESS

 

Oorspronkelijk ontstond Marte Meo voor het sociale werk met gezinnen. De Nederlandse Maria Aarts ontwikkelde de methode als ondersteuning voor de ontwikkelings- en leerprocessen in de opvoedingsbegeleiding.

 

Terwijl het moeilijk was de ouders in de begeleidingsgesprekken de vaak abstracte pedagogische kennis bij te brengen, greep Maria naar de videocamera.


Ze nam alle daagse situaties op in het gezin om deze met de opvoeders te bespreken. En ze wist aan de hand van deze concrete situaties de waardevolle vakkennis over te brengen.

 


MARTE MEO IN COACHING EN TRAINING

 

De voor coaching ontwikkelde Marte Meo tak, gaat uit van dezelfde grondprincipes. 

Ook in begeleiding en training van managers en medewerkers staan videobeelden van alle daagse situaties in het middelpunt.

Of het nu van de daadwerkelijke situaties of van nagespeelde situaties is maakt geen verschil.


Deze opnames worden door de trainer uitgewerkt. De coach of trainer selecteert videoclips afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer en aan de hand van een checklist. In de zogenoemde reviews worden dan de videoclips aan de deelnemers getoond.

Het zijn korte momenten ven 3-5 seconden. Soms alleen stilstaande beelden. De uitgekozen beelden maken de aanwezige vaardigheden duidelijk.

Zowel de individuele communicatieve vaardigheden, als de interactionele wisselwerking met de gesprekspartners.


UPDATE VAN HET ZELFBEELD

 

Naast inzicht gevende informatie uit de beelden, heeft Marte Meo een tweede centrale werkfactor:

De videobeelden brengen de deelnemers in ontwikkelingsstemming die tot nieuwe innerlijke zelfbeeld vorming leiden. Ze zorgen voor motivatie en vertrouwen in verandering.

 

De Marte Meo trainer ondersteunt deze stemming doordat hij de concrete handelingsvaardigheden uitvergroot. 

Dat helpt de anderen de communicatie- en leidinggevende vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Uitgaande van de individuele aanwezige vaardigheden, dus wat de deelnemer al kan en wat nog niet aanwezig is aan vaardigheden, worden concrete ontwikkelingsdoelen en werkpunten geformuleerd. Het omzetten van de besloten werkpunten worden in de praktijk weer gefilmd.

 

De gezamenlijke  analyse van de vervolgopname maakt het mogelijk een intensieve en op maat gesneden ontwikkelingsproces op gang te brengen.

Zo leren de deelnemers door middel van hun eigen voorbeelden hoe ze succesvol contact maken en onderhouden en aangename gesprekssfeer maken. 

Ze trainen ook hoe ze de mimiek en handgebaren (non verbaal) van hun medewerkers beter leren begrijpen. 

En hoe ze het verloop van het gesprek creatief en bewust vorm kunnen geven.

Dus doordat ze bewust worden van hun inituitief handelen, kunnen ze hun leidinggevende kwaliteiten verhogen.


NIEUW IS DE VERSNELLING

 

De werking van beelden is geen nieuwe uitvinding. Wat we zien overtuigd ons meer dan woorden. 

En ook is het niet nieuw dat positieve versterking sneller en langer veranderingen op gang brengen, dan op het uitlichten van de fouten.

 

Ondanks deze kennis wordt deze wetenschap amper in praktijk gebracht bij het gebruik van video in training en coaching.

Veel collega’s gebruiken de beelden nog steeds voor fouten analyse en verwonderen zich over de weerstand en negatieve sfeer die ze daarmee in hun training veroorzaken.

 

Marte Meo gebruikt dus door de consequente opplossingsgerichte manier van werken de beelden/medium optimaal.

 

Verhoudingsgewijs lukt het in kortere tijd ontwikkelingsprocessen op gang te brengen.

De toekomstige Marte Meo trainers moeten deze processen initiëren en begeleiden. Daarvoor nemen ze eerst deel aan een Marte Meo training met de camera. Zo maken ze zelf mee wat het verschil is tussen de kritische blik en de oplossingsgerichte.  Voor het inzetten van het medium leren geïnteresseerde trainers de nodige technieken kennen o.a. de marte meo interactieanalyse, de review techniek en het gebruik van verschillende checklijsten. Daarmee wordt het voor deelnemers snel duidelijk wat Maria Aarts bedoelt als ze zegt Marte Meo is eenvoudig, maar niet makkelijk. 

Het is net als jongleren met drie ballen. 1 diagnostiek en het uitkiezen van de beste beelden, 2 het overbrengen van de informatie, 3 het handhaven van de techniek.

Een kunstwerk dat wel te leren is.