Wat is Marte Meo   Op Eigen kracht

 
 

WAT IS MARTE MEO


Marte Meo is een methode ontwikkeld door de Nederlandse
Maria Aarts. Zij heeft in 1980 de Orion video home training ontwikkeld in samenwerking met Harry Biemans. Later is zij haar eigen weg gegaan en heeft haar eigen methode ontwikkeld.


DE INSPRIRATIE


Maria werkte in een instelling met autistische kinderen. Een moeder kwam in tranen naar haar toe.“Ik hou van mijn zoon, ik heb alle tijd van de wereld,maar ik kan niet in contact komen met hem. Jij kan dat wel, waarom kun je me dat niet leren?”.

Dat is de aanzet geweest om op zoek te gaan naar manieren om concrete, bruikbare informatie te kunnen geven aan ouders/verzorgers. Marte Meo is het resultaat.HET RESULTAAT


Marte Meo betekent “op eigen kracht”. De kracht van verandering ligt in ons allemaal. Dat niet alleen, door ons gedrag te veranderen kunnen we ook anderen helpen veranderen.

In Marte Meo gaat het om contact tussen mensen. En in contact kun je anderen helpen het beste uit zichzelf te halen.Marte Meo gaat ook over inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander. Wat heeft de ander nog niet ontwikkeld en wat kun je doen om die ontwikkeling te stimuleren.

Met gebruik van de video worden gedragspatronen gesignaleerd en ook met behulp van concrete videovoorbeelden, wordt uitgelegd hoe men deze gedragspatronen kan veranderen in ontwikkelingsondersteunend gedrag.


BEKENDHEID


Marte Meo wordt in meer dan 18 verschillende landen gebruikt, o.a. in Scandinavië, Duitsland, Ierland, Engeland, India, Australië en langzaamaan ook in Nederland.


De Methode wordt ook toegepast in verschillende werkvelden zoals:

opvoedingsondersteuning, kinderopvang, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, psychiatrie, pleeggezinnen,  bij huilbaby’s, te vroeg geborenen, en mensen met een bijzondere behoefte zoals autisme en ADHD. Ook in de commerciële bedrijfswereld

wordt de methode gebruik om interactievaardigheden te vergroten.


ONderzoek en projecten van Marte Meo internationaal


Projecten over de hele wereld waarbij Marte Meo werd ingezet hebben prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld heeft het “Boomerangs Parenting programme” uit australie de “NSW aboriginal health award” gewonnen in 2009. 


Ook het MOKI-projekt (Monheim für Kinder) uit Duitsland heeft de Preventieprijs gewonnen in 2004. Het doel van het project was om de kansen voor kinderen die leven in armoede te verbeteren door de kinderen te volgen van geboorte tot opleiding.


De duitse neuroloog Gerald Hüter is ook zeer enthousiast over de methode daar zijn ondervindingen op het gebied van hersenonderzoek precies overeenkomen met de manier waarop de methode werkt.


De methode is inmiddels ook evidence based verklaard in zowel Ierland als Noorwegen. In 2005 werd de 10e Marte Meo congres in Ierland zelfs geopend door de Ierse president Mary McAleese.

 


Copyright © Marte Meo Begeleidingscentrum